Nye julebord restriksjoner: Dette gjør du som restaurant

Nye julebord-restriksjoner du må vite om!

Hele 2020 har vært et år preget av usikkerhet og vanskelige økonomiske tider, som har ført til dårlig økonomi i bedriftene, høyere arbeidsledighet og mange restriksjoner fra myndighetene for å ivareta smittevernet. Nå som vi nærmer oss julebordsesongen har det vært stor spenning knyttet til om disse vil la seg gjennomføre, og hvilke føringer man eventuelt må forholde seg til. En ting kan vi i hvert fall si med nokså stor sikkerhet, julebordsesongen i år blir ikke som tidligere. Helseminister Bernt Høie fraråder ikke å gjennomføre julebord, men heller å unngå den tradisjonelle fyllefesten. Anbefalingene fra myndighetene sier at serveringssteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig; dette innebærer at besøkende og personell kan holde minimum 1 meters avstand, og at rutiner for god hygiene og renhold er utarbeidet og blir overholdt. Merk at anbefalingene fra myndighetene har vært gjenstand for hyppig endring dette året, og at man alltid skal forholde seg til gjeldende anbefalinger.

Sørg for avstand mellom bordene

Avstand mellom bordene er nødvendig for at man skal kunne overholde 1-metersregelen, og det innebærer at bordene skal ha såpass stor avstand at gjester ikke kommer i kontakt med gjester på andre bord, og at personell trygt kan bevege seg mellom bordene samtidig som de holder minimum 1 meters avstand. For de stedene som har skjenkebevilgning skal også servering av alkohol skje på bordene. Når man skal forholde seg til disse reglene er det lurt å tenke på hvordan man kan flytte bordene slik at man utnytter lokalene til det fulle. Serveringsstedene bør tenke over hvordan bord og stoler kan plasseres slik at man kan få plass til flest mulig samtidig som alle smittevernregler ivaretas.

 

La gjestene bestille kontaktløst

Flere og flere restauranter tar nå i bruk Mobil Bestilling både for å gjøre bestillingsprosessen enklere for gjestene, og for å ivareta anbefalingen om å holde avstand. Denne funksjonen lar gjestene bestille mat og drikke via sin mobiltelefon, uten å måtte laste ned en app på forhånd. På denne måten kan gjestene i ro og fred kikke gjennom menyen, velge hvilke retter de ønsker å spise, og bestille rett på nettsiden.

Ved bestilling opprettes det en regning på personen, og gjestene kan fortsette å bestille slik de selv ønsker. Når gjestene bestiller slipper de å taste inn bordnummer da dette ligger inne automatisk. Dette gjør hele bestillingsprosessen og oversikten både raskere og enklere både for gjestene og for personalet.

La gjestene betale kontaktløst

Når gjestene bestiller selv via sin mobiltelefon blir det veldig enkelt å fordele hvem som skal betale for hva i grupper, når alle selv bestiller og betaler for det de ønsker å spise.

Betalingen gjøres enkelt for hver gang man bestiller. Når man har regningen rett på telefonen har man hele tiden oversikt over hvor mye regningen kommer på, hva man har spist og man får kvitteringen tilsendt på e-post. Enklere blir det ikke!

 

Ønsker du mobil bestilling og betaling? Kontakt oss!